Beste Keurmerkhouder,

In de Handleiding Blik op Werk Keurmerk (versie 2022) is in norm 1.4.11.a1 – kort gezegd – opgenomen dat ten minste 80% van de lessen verzorgd dient te worden door bevoegde NT2-docenten. Om aangemerkt te worden als bevoegd NT2-docent dient de docent ingeschreven te staan in het beroepsregister van NT2-docenten van de BVNT2 of het Kwaliteitsregister NT2-docent van Blik op Werk.

In verband met de vele signalen vanuit de markt dat het aantal bevoegd NT2-docenten aan het afnemen is en de problemen die dit bij taalaanbieders veroorzaakt heeft Blik op Werk een set tijdelijke uitzonderingen voorgelegd aan minister Van Gennip van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij kamerbrief van 20 december 2022 heeft de minister ingestemd met de voorgestelde set tijdelijke uitzonderingen. Deze tijdelijke uitzonderingen zullen ingaan op 1 januari 2023 en gedurende een periode van twee jaar van toepassing zijn.

Overzicht van de uitzonderingen:

  1. Een aankomend docent die aantoonbaar is gestart met een NT2‐docentenopleiding, telt mee voor de 80%‐norm;
  2. Specifieke groepen, niet‐gecertificeerde, maar ervaren docenten tellen mee voor de 80% norm;
  3. Uitstel van handhaving van de 80%‐regel bij het opstellen van een gedegen personeelsplan;
  4. Coulance bij handhaving van de toegestane maximale groepsgrootte.

Algemene voorwaarden om gebruik te kunnen maken van één van de uitzonderingen:

  • De Keurmerkhouder kan enkel gebruik maken van één van de uitzonderingen in geval de Keurmerkhouder kan aantonen dat de norm van 80% gecertificeerde NT2-docenten voor de klas niet haalbaar blijkt.
  • De Keurmerkhouder zal enkel van één van de uitzonderingen tegelijk gebruik kunnen maken. Uitzonderingen kunnen wel opvolgend worden ingezet.
  • De Keurmerkhouder kan pas gebruik maken van de uitzonderingen nadat hij schriftelijk (per e-mail) aan Blik op Werk heeft aangekondigd van welke uitzondering hij gebruik wenst te maken en per wanneer.
  • De Keurmerkhouder moet er rekening mee houden dat lopende contracten met gemeenten, cursisten of opdrachtgevers mogelijk afspraken bevatten die gebruik van één of meer van de uitzonderen onmogelijk maken. Indien de Keurmerkhouder besluit lopende contracten aan te passen is dat alleen met uitdrukkelijke instemming van de cursist, gemeente of opdrachtgever mogelijk. De Keurmerkhouder moet kunnen aantonen dat de cursist, gemeente of opdrachtgever heeft ingestemd met het wijzigen van het contract.

Per uitzondering zullen daarnaast nog specifieke voorwaarden worden opgesteld. Nadat de Keurmerkhouder schriftelijk aan Blik op Werk heeft aangekondigd van een uitzondering gebruik te willen maken, ontvangt hij meer informatie over de voorwaarden waaraan hij dient te voldoen en welke consequenties het niet voldoen aan bedoelde voorwaarden heeft. Daarnaast zal Blik op Werk in januari 2023 al haar Keurmerkhouders informeren over de specifieke voorwaarden die per uitzondering hebben te gelden.

Contact en meer informatie
Bij vragen kunt u contact opnemen met de servicedesk van Blik op Werk via dienstverlener@blikopwerk.nl of telefonisch via: 030 291 60 25. De Servicedesk is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur.