Beste Keurmerkhouder,

Op 2 en 13 januari jl. heeft u bericht ontvangen over de tijdelijke uitzonderingen ter verlichting van het NT2-docententekort.

In het bericht van 13 januari gaven we aan dat uiterlijk 7 februari 2023 meer informatie op onze website www.blikopinburgering.nl gepubliceerd zou worden over de voorwaarden waaraan een Keurmerkhouder dient te voldoen als hij gebruik wil maken van de uitzonderingen.

Helaas is het nog niet mogelijk deze voorwaarden vandaag te publiceren. Het overleg hierover loopt nog tussen Blik op Werk en de ketenpartners, waarbij we samen op zoek zijn naar de meest werkbare situatie voor de Keurmerkhouder. We streven ernaar om u op zo kort mogelijke termijn helderheid te verschaffen.

Contact en meer informatie
Bij vragen kunt u contact opnemen met de servicedesk van Blik op Werk via dienstverlener@blikopwerk.nl of telefonisch via: 030 291 60 25. De Servicedesk is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur.