Beste Keurmerkhouder,

Allereerst willen wij u namens alle medewerkers van Blik op Werk een gezond, gelukkig en succesvol 2023 toewensen. Wij verheugen ons op weer een jaar waarin wij samen met u met veel plezier en energie voor de inburgeraar aan de slag gaan.

Op 2 januari hebben wij u een informatiemail gestuurd ten aanzien van de tijdelijke uitzonderingen ter verlichting van het NT2-docententekort. Wij zijn blij dat de minister heeft ingestemd met deze uitzonderingen en hopen dat het enige verlichting zal brengen. Op onze website Blikopinburgering.nl zullen wij binnenkort meer informatie over de uitwerking van de uitzonderingen publiceren.

Met deze mail willen we alvast een onjuistheid uit de Informatiemail van 2 januari rechtzetten. Onder het kopje ‘Algemene voorwaarden om gebruik te kunnen maken van één van de uitzonderingen’ staat vermeld dat de Keurmerkhouder slechts van één van de uitzonderingen tegelijk gebruik kan maken. Dat is onjuist: er mag van meerdere uitzonderingen tegelijk gebruik gemaakt worden.

We wijzen de Keurmerkhouders er wel op dat cursisten zo min mogelijk negatieve gevolgen dienen te ondervinden van het gebruikmaken van de uitzonderingen. Zo is het bijvoorbeeld niet de bedoeling dat NT2-docenten in opleiding gedurende het gehele traject alleen voor een extra grote groep staan. Wij vertrouwen erop dat u met ons blijft streven naar zo goed mogelijk taalonderwijs aan de inburgeraar.

Op onze website Blikopinburgering.nl zal uiterlijk 7 februari meer informatie volgen. Wanneer u eerder al antwoord zoekt op uw vragen, kunt u zich wenden tot onze servicedesk: 030 – 291 60 25.

Contact en meer informatie
Bij vragen kunt u contact opnemen met de servicedesk van Blik op Werk via dienstverlener@blikopwerk.nl of telefonisch via: 030 291 60 25. De Servicedesk is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur.