Wat is ‘Toezicht in de klas’?

Eén keer per vier jaar worden taalscholen gecontroleerd op de kwaliteit van hun inburgeringsonderwijs via ‘Toezicht in de Klas’ (TidK). Dit leidt tot een beoordeling van de inhoudelijke kwaliteit van het aanbod en de cursistenbegeleiding. Het toezicht bestaat uit (1) een zelfbeoordeling waarin de taalschool haar eigen aanbod beoordeelt (2) een beoordeling door een externe inspecteur.

Wat is de rol van ITTA UvA?

De externe inspectie wordt, in opdracht van Blik op Werk, uitgevoerd door ITTA UvA. ITTA leidt inspecteurs op, contracteert hen, monitort de kwaliteit van het werk van de inspecteur en waarborgt haar onafhankelijkheid – zo gaan inspecteurs nooit inspecteren bij een aanbieder waarmee zij op een of andere wijze banden hebben. 

Hoe wordt het toezicht uitgevoerd en wat zijn de criteria waarop wordt beoordeeld?

In het toezicht wordt gebruik gemaakt van het instrument: de BOWKIT. De BOWKIT bestaat uit de volgende 28 criteria:

Hoe komt de criterialijst tot stand?

De criterialijst en de indicatoren die bij de criteria horen worden minimaal eens in de twee jaar tegen het licht gehouden. Daarnaast worden de processen en de samenwerking met het werkveld regelmatig geëvalueerd. ITTA heeft daartoe een Raad van Advies in het leven geroepen. In deze raad zitten NT2-docentenopleiders, een expert op het gebied van alfa NT2, de MBO Raad en NRTO, gemeenten en ex-inspecteurs TidK, onder voorzitterschap van emeritus hoogleraar Dr. Folkert Kuiken.

Naast de Raad van Advies is er een klankbordgroep van keurmerkhouders die feedback leveren op en meedenken over inhoudelijke en procesmatige vraagstukken. Belangstelling voor deelname aan de Klankbordgroep TidK kan kenbaar gemaakt worden via Blik op Werk.