Beste Keurmerkhouder,

Naar aanleiding van de persconferentie van 15 februari 2022, sturen wij u graag een update over de versoepelingen van de corona-maatregelen met betrekking tot het inburgeringsonderwijs die per 25 februari 2022 in zullen gaan.

Wat betekent dit voor inburgeringsonderwijs?
Vanaf 25 februari 2022 vervalt de maatregel om anderhalve meter afstand in de klas te houden. Ook is het vanaf dan niet langer verplicht om in het onderwijs een mondmasker te dragen. 

De tijdelijke regel dat maximaal 100% van de uren afstandsonderwijs mogen meetellen blijft vooralsnog gelden. De voorwaarden die verbonden zijn aan het aanbieden van afstandsonderwijs, vindt u hier.

Vanzelfsprekend blijven de basismaatregelen zoals vastgesteld door het RIVM om de verspreiding van corona te voorkomen van kracht: was vaak en goed uw handen, zorg voor voldoende frisse lucht en blijf bij klachten thuis en laat u direct testen. Daarnaast is het advies om als de 1,5 meter niet in acht kan worden genomen een mondkapje te dragen. 

Bovenstaande informatie en eerdere updates over de coronamaatregelen met betrekking tot het inburgeringsonderwijs kunt u terugvinden op Blik op Werk maatregelen corona – Blik op Werk. Voor vragen neemt u contact op met de servicedesk van Blik op Werk via dienstverlener@blikopwerk.nl of telefonisch via: 030 291 60 25.