Beste Keurmerkhouder,

In januari heeft u bericht ontvangen over de tijdelijke uitzonderingen ter verlichting van het NT2-docententekort. Naar aanleiding van de vele signalen vanuit de markt over de afname van het aantal bevoegde NT2-docenten en de problemen die dit bij taalaanbieders veroorzaakt, zijn deze uitzonderingen voorgelegd aan minister Van Gennip van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wij zijn blij dat de minister heeft ingestemd met deze uitzonderingen en hopen dat het u enige verlichting zal brengen.

Overzicht van de uitzonderingen:

  1. Een aankomend docent die aantoonbaar is gestart met een NT2-docentenopleiding, telt mee voor de 80%-norm;
  2. Specifieke groepen, niet‐gecertificeerde, maar ervaren docenten tellen mee voor de 80% norm;
  3. Uitstel van handhaving van de 80%-norm bij het opstellen van een gedegen personeelsplan;
  4. Coulance bij handhaving van de toegestane maximale groepsgrootte.

De uitzonderingen zijn per 1 januari 2023 ingegaan. Keurmerkhouders die gebruik willen maken van de uitzonderingen moeten per heden voldoen aan de voorwaarden die in bijgevoegd Addendum op de Handleiding zijn opgenomen en op onze website Blikopinburgering.nl zijn toegelicht.

Wanneer u reeds gestart bent met de inzet van één of meer van de uitzonderingen, dient u dit zo spoedig mogelijk per e-mail aan Blik op Werk te melden. U kunt daarvoor de bijlage bij het Addendum gebruiken.

Contact en meer informatie
Bij vragen kunt u contact opnemen met de servicedesk van Blik op Werk via dienstverlener@blikopwerk.nl of telefonisch via: 030 291 60 25. De Servicedesk is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur.