Beste Keurmerkhouder,

In onze laatste mail (d.d. 9 maart 2022), kondigden wij de aanstaande aanpassing van het instrument ‘de BOWkit’ per 1 april 2022 aan. Via deze mail informeren we u graag in meer detail over wat deze aanpassing inhoudt.

Aanpassing BOWkit per 1 april 2022

Vanaf 1 april 2022 werkt Blik op Werk met een nieuwe versie van het instrument ‘de BOWKIT’. Deze versie zal zijn aangepast aan de nieuwe Wet Inburgering en zal daarmee ook bruikbaar zijn voor de beoordeling van alle taaltrajecten in de Z- en B1-route. De wijzigingen die aan het instrument worden doorgevoerd zijn tot stand gekomen in overleg met een klankbordgroep van taalscholen.

Let op: De huidige versie van de BOWkit zal op 1 april 2022 worden overschreven. Sla de door u ingevulde gegevens in de huidige versie van de BOWkit als PDF op vóór 1 april 2022. Op die manier zal uw werk niet verloren gaan.

Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen:

A. Didactiek

 • A1c. Praktijkgericht leren in de les

De algemene omschrijving: De docent zorgt ervoor dat de lessen aansluiten bij wat cursisten buiten de les nodig hebben.

Indicator C: .. cursisten ervaringen met taalgebruik buiten de les (en op de eventuele participatieplaats) te laten uitwisselen en in te spelen op de individuele ervaringen van cursisten daarmee.

 • A1d. Praktijkgericht leren buiten de les

De algemene omschrijving:De docent ondersteunt de cursisten bij het taal leren in de praktijk.

 • A2c. Intercultureel klimaat

Indicator A: .. bij cultuurgebonden aspecten, gebruiken, gewoonten, normen en waarden en ontwikkelingen in de maatschappij de ervaringen van cursisten (zowel in het land van herkomst als in Nederland) en de verschillen met hun eigen cultuur bespreekbaar te maken.

Indicator E: .. respectvol om te gaan met (gebruik van) moedertalen.

 • A3a. Structuur

Indicator E. ..door het VUT-model (vooruitkijken – uitvoeren – terugkijken) te benutten voor de opbouw van de les en lesonderdelen.

 • A3e. Sturing

Indicator A: ..te zorgen voor een bij de cursisten passende balans tussen zelfstandig werken, samenwerkend leren en leren met de docent.

 • A3g. Feedback

Diverse aanpassingen.

 • A4a. Lezen

Indicator D: .. aandacht te besteden aan het belang van het maken van leeskilometers.

 • A4b. Luisteren

Indicator E. .. aandacht te besteden aan het belang van het maken van luisterkilometers en door tips te geven voor het oefenen van luisteren.

 • A4c. Spreken

Indicator E:.. feedback te geven op verschillende onderdelen van mondelinge producten (inhoud, vorm, woordkeus, coherentie en cohesie).

 • A4d. Schrijven

Indicator E. .. feedback te geven op verschillende onderdelen van schriftelijke producten (inhoud, vorm, woordkeus, coherentie en cohesie) en op schrijfproces.

B. Cursistenbegeleiding

 • B1b. Inhoud intake

Algemene omschrijving:  De taalaanbieder verzamelt relevante gegevens over de cursist (via de gemeente en/of via eigen intake) om binnen de toegewezen route passend aanbod te kunnen bieden.

Indicator F. Bij verlengde intake: er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van taalvaardigheid en aan studievaardigheden/leervaardigheden van cursisten.

 • B1c. Aanbod

Indicator B: Het aanbod aan de cursist wordt afgestemd op zijn hoogst haalbare taalniveau.

Indicator C: De aanbieder treedt in overleg met de gemeente over cursisten die mogelijk beter op hun plaats zijn in een andere route (binnen de mogelijkheden van wet-  en regelgeving). 

 • B1d. Informatie voor cursisten

Tekst aangepast op of de taalaanbieder zelf de intake doet of niet.

 • B2b. Voortgangsbewaking

Indicator D. De cursist krijgt op een passende manier inzicht in zijn vorderingen en resultaten, met behulp van bijvoorbeeld een portfolio, rapportage of (toets)resultatenoverzicht.

Contact en meer informatie

Bij vragen kunt u contact opnemen met de servicedesk van Blik op Werk via dienstverlener@blikopwerk.nl of telefonisch via: 030 291 60 25. De Servicedesk is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur.