Beste Keurmerkhouder,

Via deze mail brengen we u graag op de hoogte van enkele aanpassingen aan (de normen in) de Blik op Werk Handleiding 2022. Ook brengen we graag onder uw aandacht dat de BOWKIT, het instrument dat keurmerkhouders en inspecteurs Toezicht in de klas gebruiken voor zicht op de kwaliteit van het onderwijsaanbod, vanaf 1 april 2022 zal zijn aangepast aan de nieuwe Wet Inburgering. 

Berekening slagingspercentages 
Blik op Werk heeft, in overleg met het Ministerie van SZW,  besloten om de resultaten van cursisten die onder de categorie ‘ELIP’ (Einde Lening Inburgeringsplicht) vallen en door de gemeente aan een school worden toegewezen niet mee te laten tellen in de berekening van de slagingspercentages van taalscholen. Daarnaast zal deze groep niet worden meegenomen in de resultaten van het tevredenheidsonderzoek. Deze aanpassingen gelden per direct en zullen in de volgende versie van de Handleiding 2022 worden opgenomen. Op de portal, blikopinburgering.nl, zullen wij binnenkort toelichten wat dit betekent voor de aanlevering en opslag van gegevens.

VOG voor begeleiders en docenten
Blik op Werk heeft verkend of de huidige normen in de Handleiding rondom de VOG van reeds bestaande begeleiders en docenten konden worden versoepeld. Dit is helaas niet mogelijk gebleken omdat deze norm voortvloeit uit de wettelijke eisen in het Besluit inburgering zijn gesteld aan het Blik op Werk keurmerk. Hierdoor blijft gelden dat: 

 • voor alle begeleiders en docenten die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst of op basis van een overeenkomst van opdracht, het verplicht is om een VOG met screeningsprofiel 60 in de administratie te bewaren.
 • voor begeleiders en docenten die op of na 1 januari 2022 in dienst zijn getreden of zijn gestart met de werkzaamheden geldt dat deze VOG niet ouder mag zijn dan drie maanden op het moment van indiensttreding of bij start van de werkzaamheden. 
 • voor begeleiders en docenten die vóór 1 januari 2022 in dienst zijn getreden of zijn gestart met de werkzaamheden zijn er twee opties:
  • Optie 1: Er is een VOG aanwezig
   • Voor begeleiders en docenten van wie al een VOG bij de school aanwezig is, dient te worden nagegaan of deze ten tijde van hun indiensttreding niet ouder was dan 3 maanden en het juiste screeningsprofiel heeft. Indien dit het geval is, hoeft geen nieuwe VOG te worden aangevraagd. Indien dit niet het geval is, geldt optie 2.
  • Optie 2: Er is geen VOG aanwezig (die voldoet aan de eisen)
   • Voor docenten van wie er geen VOG aanwezig is (die voldoet aan de bovengenoemde eisen) of voor wie niet valt te achterhalen van wanneer hun VOG dateert, zal een nieuwe VOG moeten worden aangevraagd. De termijn om dit te regelen is gesteld op 6 maanden, gerekend vanaf 1 januari 2022. Dit betekent dat er voor alle docenten op uiterlijk 1 juli 2022 een VOG aanwezig moet zijn die voldoet aan de genoemde eisen.

Aankondiging: Aanpassing BOWkit per 1 april 2022
Vanaf 1 april 2022 werkt Blik op Werk met een nieuwe versie van het instrument ‘de BOWKIT’. Deze versie zal zijn aangepast aan de nieuwe Wet Inburgering en zal daarmee ook bruikbaar zijn voor de beoordeling van alle taaltrajecten in de Z- en B1-route. De wijzigingen die aan het instrument worden doorgevoerd zijn tot stand gekomen in overleg met een klankbordgroep van taalscholen. 

De huidige versie van de BOWkit zal op 1 april 2022 worden overschreven. Wij raden u daarom aan om de door u ingevulde gegevens in de huidige versie van de BOWkit vóór 1 april 2022 als PDF op te slaan. Op die manier zal uw werk niet verloren gaan. Over de wijzigingen aan de BOWkit zal later nog meer informatie volgen. 

Contact en meer informatie
Meer informatie vindt u op blikopinburgering.nl. Voor vragen over de handleiding kunt u contact opnemen met de servicedesk van Blik op Werk via dienstverlener@blikopwerk.nl of telefonisch via: 030 291 60 25. De Servicedesk is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur.